* باکس زباله 1100 لیتر درب دار*

  • مشخصات
  • - ابعاد داخلی : طول 1386 * عرض 1015 * ارتفاع 1450
  • - ورق دیواره و درب : گالوانیزه 1/5 میلی متر
  • - جوشکاری : به روش Co2
  • - وزن بدون چرخ : 125 Kg
  • چرخها
  • - دو عدد ترمزدار و دو عدد بدون ترمز – دایکاست – 200.
  • - مجهز به درب که بصورت پدال از طریق فشار پا اعمال میگردد عمل می نماید
  • - مجهز به فنر در سیستم درب که اتوماتیک بسته می گردد .
Copyright © 2017 by    shahin khodro azar company   . all right reserved

design  by:   Mehdi  Deldadeh