*چرخگیر طرح ترکیه*

  • مزایا
  • عدم برش کف اتاق.
  • بیرون روی از عقب نیسان به حداقل رسیده است .
  • نیازی به تعویض سپر جلو برای حفظ تعادل نمی باشد.
  • تعداد جک ها 3 عدد.
Copyright © 2017 by    shahin khodro azar company   . all right reserved

design  by:   Mehdi  Deldadeh