*کمپرسی بغل بلند*

 • الف)‌ مشخصات کمپرسی:
 • 1- ظرفیت بار :‌ 2 تن
 • 2- ابعاد بيروني كاربري :‌ طول:‌ 2609 ميلي متر / عرض:‌1692 ميلي متر / ارتفاع:‌1278 ميلي متر
 • 3- ورق كف كاربري :‌ 4 ميلي متر
 • 4- ورق ديواره كاربري : 3 ميلي متر
 • 5- جوشكاري به روش (CO2)
 • ب)‌ مشخصات سيستم هيدروليك
 • 1- تانک روغن با ظرفيت 7 ليتر مجهز به فيلتر مغناطيسي
 • 2- تعداد جك ها : 1 عدد
 • نصب چراغ خطر عقب مطابق با استاندارد 11889
 • ج)‌ رنگ آميزي:
 • 1- آستري از نوع اپوکسی
Copyright © 2017 by    shahin khodro azar company   . all right reserved

design  by:   Mehdi  Deldadeh